BImetrics

ACCOUNT INFORMATION SERVICE 

ZDALNY DOSTĘP DO APLIKACJI

Dzięki rozwiązaniom typu SaaS [Software-as-a-Service] użytkownicy Bimetrics uzyskują szybki dostęp do kokpitów managerskich z dowolnej lokalizacji – w biurze na komputerze lub poza nim na swoim smartphonie. Łączenie z danymi odbywa się niezależnie od miejsca ich przechowywania

SPERSONALIZOWANE KOKPITY MANAGERSKIE

Bimetrics dostarcza rozwiązania do analizy biznesowej umożliwiającej prezentowanie danych oraz udostępnianie w formie spersonalizowanych, interaktywnych raportów i kokpitów managerskich. Są one zoptymalizowane pod kątem urządzeń przenośnych dla użytkowników przeglądających je podczas pracy mobilnej.

WPIS KNF do rejestru AISP

Bimetrics jest potwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego dostawcą usług dostępu do informacji o rachunku bankowym AISP (ang. Account Information Service Provider) zgodnie z Dyrektywą PSD2.

Spersonalizowana analityka biznesowa

+
SEKTORÓW
MPLN
ŁĄCZNE PRZYCHODY NASZYCH KLIENTÓW
+
UŻYTKOWNIKÓW

Rozwiązania IT do controllingu operacyjnego i finansowego

MAGnifier

MAGnifier to narzędzie stworzone z myślą o przedsiębiorcach, dla których liczy się wiedza o charakterze dokonywanej sprzedaży oraz rozkładzie dochodowości w poszczególnych segmentach działalności przedsiębiorstwa. System w przejrzysty sposób, w różnych przekrojach, zestawia przychody z towarzyszącymi im kosztami, dając obraz faktycznej rentowności przedsiębiorstwa według zdefiniowanych obszarów, działów, produktów, usług czy klientów.

CASHman

Cash.MAN wspiera zarządzanie krótkoterminową płynnością finansową . Na podstawie prognozy cashflow identyfikowana jest nadpłynność albo deficyty gotówkowe w przedsiębiorstwie, ich poziom oraz czas trwania. Wczesna identyfikacja pozwala na podjęcie wyprzedzających działań w kierunku zapewnienia gotówki lub, w sytuacji wystąpienia nadpłynności, stworzenia warunków do optymalnego wykorzystania nadwyżek.Cash.MAN wspiera zarządzanie krótkoterminową płynnością finansową . Na podstawie prognozy cashflow identyfikowana jest nadpłynność albo deficyty gotówkowe w przedsiębiorstwie, ich poziom oraz czas trwania. Wczesna identyfikacja pozwala na podjęcie wyprzedzających działań w kierunku zapewnienia gotówki lub, w sytuacji wystąpienia nadpłynności, stworzenia warunków do optymalnego wykorzystania nadwyżki. 

NAVIGATOR

NAVigator to proste i szybkie planowanie operacyjne. System wyposażony jest w zaawansowane modele ekonometryczne, które same tworzą prognozy według możliwych scenariuszy, w tym optymistyczny, pesymistyczny i bazowego (najbardziej prawdopodobnego). Prognozy mogą być tworzone zarówno w horyzoncie krótko, średnio jak i długoterminowym, zależnie od preferencji i potrzeb.

KPI.PLANNER

KPI.planner to system dający możliwość równoległego pozyskiwania danych z wielu źródeł wpływających na poziom mierników dokonań przedsiębiorstwa (Key Performance Indicators), automatycznie je przetwarza, dając obraz aktualnej sytuacji operacyjnej przedsiębiorstwa. Zestawiając poziom wykonania z założonymi planami otrzymujemy obraz faktycznej realizacji. BImetrics umożliwia szczegółową analizę odchyleń wykonań od prognozy i pomaga w identyfikacji ich przyczyn.Narzędzie idealne do zarządzania realizacją planów operacyjnych.

MBO.IT

MBO.it to system premiowania pracowników. Umożliwia monitorowanie dokonań uczestników pracowniczych programów premiowych. System zbiera dane o realizacji i automatycznie przelicza je na wysokość premii przypadającej na poszczególnych praconików.

HEDGE.FX

Dzięki HEDGE.fx możliwe jest zarządzanie pozycją walutową przedsiębiorstwa, mające za zadanie ograniczenie ryzyka płynnego kursu walutowego, a tym samym zabezpieczenie źródeł przychodów eksportowych. System monitoruje aktualną ekspozycję walutową, w tym także ekspozycję pozaewidencyjną i Informuje o brakującym zabezpieczeniu [luka walutowa].

ZDALNY DOSTĘP DO SYSTEMU

Dzięki rozwiązaniom typu SaaS użytkownicy BImetrics uzyskują szybki dostęp do kokpitów menedżerskich z dowolnej lokalizacji,
w biurze na komputerze lub poza nim na swoim smartphonie. Łączenie z danymi odbywa się niezależnie od miejsca ich przechowywania.

OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

„…Rozwiązania Bimetrics mocno usprawniły pracę naszego zespołu analitycznego. Nasze analizy są automatycznie aktualizowane, przez co oszczędzamy nasz czas i możemy skupić się faktycznej analizie danych, zamiast przygotowywaniu raportów…”
Dyrektor Operacyjny
Sektor Ochrony Zdrowia
„…Zespół Bimetrics to specjaliści pełni zaangażowania i pasji do pracy. Spotkania z nimi są dla nas zawsze bardzo inspirujące. Dowiadujemy się zawsze czegoś nowego, rozwijając nasze umiejętności w zakresie analizy danych…”
Dyrektor Finansowy
Przedsiębiorstwo Produkcyjne

Rozważasz wdrożenie?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

CASHman