Cash.MAN

Cash.MAN wspiera zarządzanie krótkoterminową płynnością finansową. Na podstawie prognozy cashflow identyfikowana jest nadpłynność albo deficyty gotówkowe w przedsiębiorstwie, ich poziom oraz czas trwania. Wczesna identyfikacja pozwala na podjęcie wyprzedzających działań w kierunku zapewnienia gotówki lub, w sytuacji wystąpienia nadpłynności, stworzenia warunków do optymalnego wykorzystania nadwyżek. 

Cash.MAN wspiera zarządzanie krótkoterminową płynnością finansową .

Jaka jest faktyczna pozycja gotówkowa Twojego przedsiębiorstwa?

Co zrobić by uchronić firmę przed brakiem płynności w najbliższych tygodniach?