MBO.it

MBO.it to rozwiązanie stanowiące odpowiedź na potrzeby firm w zakresie unarzędziowienia programów motywacyjnych typu MBO [Management by Objectives]. MBO.it daje możliwość monitorowania aktualnego poziomu wykonania zadań przypisanych poszczególnym pracownikom i na tej podstawie kalkuluje wysokość należnej premii. Precyzyjne zdefiniowanie mierników efektywności w połączeniu
z systemem premiowym powoduje, że pracownicy modyfikują swoje działania w kierunku maksymalizowania swojego wyniku, co z kolei korzystnie wpływa na realizację celów całej organizacji. 

 

 

 

MBO.it to system premiowania pracowników, który powoduje,
że modyfikują oni swoje działania w kierunku maksymalizowania swojego wyniku

Sprawdza się szczególnie tam, gdzie wynik
i skuteczność działania pracowników decydują o sukcesie firmy.

Wdrożenie Systemu skutkuje tym, że indywidualne cele pracowników stają się zbieżne z celami organizacji.