Spersonalizowana
analityka biznesowa

Rozwiązania IT do controllingu
operacyjnego i finansowego

ZDALNY DOSTĘP DO APLIKACJI

Dzięki rozwiązaniom typu SaaS [Software-as-a-Service] użytkownicy Bimetrics uzyskują szybki dostęp do kokpitów managerskich z dowolnej lokalizacji – w biurze na komputerze lub poza nim na swoim smartphonie. Łączenie z danymi odbywa się niezależnie od miejsca ich przechowywania

SPERSONALIZOWANE KOKPITY MENAGERSKIE

Bimetrics dostarcza rozwiązania do analizy biznesowej umożliwiającej prezentowanie danych oraz udostępnianie w formie spersonalizowanych, interaktywnych raportów i kokpitów managerskich. Są one zoptymalizowane pod kątem urządzeń przenośnych dla użytkowników przeglądających je podczas pracy mobilnej.

Zaawansowane narzędzia analityczne IT

Umiejętne wykorzystanie technologii przy jednoczesnym posiadaniu kompetencji analitycznych jest źródłem budowania przewag konkurencyjnych, umożliwiających ponadprzeciętny rozwój i zdystansowanie konkurencji.

MAGnifier

MAGnifier to narzędzie stworzone z myślą o przedsiębiorcach, dla których liczy się wiedza o charakterze dokonywanej sprzedaży oraz rozkładzie dochodowości w poszczególnych segmentach działalności przedsiębiorstwa. System w przejrzysty sposób, w różnych przekrojach, zestawia przychody z towarzyszącymi im kosztami, dając obraz faktycznej rentowności przedsiębiorstwa według zdefiniowanych obszarów, działów, produktów, usług czy klientów.

KPI.PLANNER

KPI.planner to system dający możliwość równoległego pozyskiwania danych z wielu źródeł wpływających na poziom mierników
dokonań przedsiębiorstwa (Key Performance Indicators), automatycznie je przetwarza, dając obraz aktualnej sytuacji operacyjnej przedsiębiorstwa. Zestawiając poziom wykonania z założonymi planami otrzymujemy obraz faktycznej realizacji. BImetrics umożliwia szczegółową analizę odchyleń wykonań od prognozy i pomaga w identyfikacji ich przyczyn.Narzędzie idealne do zarządzania
realizacją planów operacyjnych.

nAVigator

NAVigator to proste i szybkie planowanie operacyjne. System wyposażony jest w zaawansowane modele ekonometryczne, które same tworzą prognozy według możliwych scenariuszy, w tym optymistyczny, pesymistyczny i bazowego (najbardziej prawdopodobnego). Prognozy mogą być tworzone zarówno w horyzoncie krótko, średnio jak i długoterminowym, zależnie od preferencji i potrzeb.

CASH.man

Cash.MAN wspiera zarządzanie krótkoterminową płynnością finansową . Na podstawie prognozy cashflow identyfikowana jest nadpłynność albo deficyty gotówkowe w przedsiębiorstwie, ich poziom oraz czas trwania. Wczesna identyfikacja pozwala na podjęcie wyprzedzających działań w kierunku zapewnienia gotówki lub, w sytuacji wystąpienia nadpłynności, stworzenia warunków do optymalnego wykorzystania nadwyżek.

MBO.IT

MBO.it to system premiowania pracowników. Umożliwia monitorowanie dokonań uczestników pracowniczych programów premiowych. System zbiera dane o realizacji i automatycznie przelicza je na wysokość premii przypadającej na poszczególnych praconików.

ZMIENIAMY DANE W INFORMACJE

ZDALNY DOSTĘP DO SYSTEMU

Dzięki rozwiązaniom typu SaaS użytkownicy BImetrics uzyskują szybki dostęp do kokpitów menedżerskich z dowolnej lokalizacji,
w biurze na komputerze lub poza nim na swoim smartphonie. Łączenie z danymi odbywa się niezależnie od miejsca ich przechowywania.

Spersonalizowana analityka biznesowa. Rozwiązania IT do controllingu operacyjnego i finansowego

logo_ms_partner