cashman_strona

Cash.MAN wspiera zarządzanie krótkoterminową płynnością finansową. Na podstawie prognozy cashflow identyfikowana jest nadpłynność albo deficyty gotówkowe w przedsiębiorstwie, ich poziom oraz czas trwania. Wczesna identyfikacja pozwala na podjęcie wyprzedzających działań w kierunku zapewnienia gotówki lub, w sytuacji wystąpienia nadpłynności, stworzenia warunków do optymalnego wykorzystania nadwyżek.