navigator_strona

NAVigator to proste i szybkie planowanie operacyjne. System wyposażony jest w zaawansowane modele ekonometryczne, które same tworzą prognozy według możliwych scenariuszy, w tym optymistyczny, pesymistyczny i bazowego (najbardziej prawdopodobnego). Prognozy mogą być tworzone zarówno w horyzoncie krótko, średnio jak i długoterminowym, zależnie od preferencji i potrzeb. NAVigator umożliwia prognozowanie przyszłych wyników przedsiębiorstwa w założonych scenariuszach. System pozwala na analizę wpływu wielu czynników ryzyka równocześnie. Każdy scenariusz ma określone prawdopodobieństwo wystąpienia, które łącznie pozwala na wyznaczenie oczekiwanego wyniku.