ROZWAŻASZ WDROŻENIE BIMETRICS?

Oferujemy Ci profesjonalny audyt przedwdrożeniowy. Doświadczeni konsultanci BImetrics zweryfikują jakość Twoich danych i doradzą, które z procesów zachodzących w Twojej organizacji, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, objąć wdrożeniem Systemu. Wdrożenie BImetrics odbywa się równolegle na dwóch poziomach – organizacyjnym oraz informatycznym. Rozwiązania informatyczne powinny wynikać z wcześniej zdefiniowanych celów biznesowych i potrzebnych funkcjonalności. Zależnie od skali projektu oraz wybranych modułów, czas wdrożenia BImetrics waha się w przedziale od 2 do 4 tygodni, przy minimalnymzaangażowaniu pracowników firmy, ograniczając ich udział do udostępnienia baz danych.