hedgefx_logo

Dzięki HEDGE.fx możliwe jest zarządzanie pozycją walutową przedsiębiorstwa, mające za zadanie ograniczenie ryzyka płynnego kursu walutowego, a tym samym zabezpieczenie źródeł przychodów eksportowych. System monitoruje aktualną ekspozycję walutową, w tym także ekspozycję pozaewidencyjną i Informuje o brakującym zabezpieczeniu [luka walutowa]. HEDGE.fx kalkuluje ryzyko i Podpowiada jaki kontrakt zawrzeć [kierunek, nominał, czas trwania] oraz wycenia wartość godziwą zawartych kontraktów pochodnych.