mboit_strona

MBO.it to rozwiązanie stanowiące odpowiedź na potrzeby firm w zakresie unarzędziowienia programów motywacyjnych typu MBO [Management by Objectives]. MBO.it daje możliwość monitorowania aktualnego poziomu wykonania zadań przypisanych poszczególnym pracownikom i na tej podstawie kalkuluje wysokość należnej premii. Precyzyjne zdefiniowanie mierników efektywności w połączeniu z systemem premiowym powoduje, że pracownicy modyfikują swoje działania w kierunku maksymalizowania swojego wyniku, co z kolei korzystnie wpływa na realizację celów całej organizacji.